KONTAKT

Agencja Artystyczna „Rytm” Ewa Kowalska
os. Lecha 59a
61-295 Poznań

Ewa Kowalska
Telefon : +48 609 517 667